• ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷
  • خبرنگار: hashemikhah
  • کد خبر: 2212
الیاف فرش ماشینی

بمنظور شناسایی جنس الیاف ، شیوه های مختلفی وجود دارد .

۴-الیاف نایلون

*روش میکروسکوپی: مقطع طولی الیاف نایلون به صورت میله ای صاف و شفاف و مقطع عرضی آن به شکل دایره است.(شکل ۴)

شکل۴- الیاف نایلون در زیر میکروسکوپ

*روش سوزاندن:مشاهدات حاصل از سوختن نایلون در جدول (۴) خلاصه شده است.

جدول۴- شناسایی الیاف نایلون با روش سوزاندن

قبل از تماس با شعله

ذوب می شود

در داخل شعله

ذوب می شود و می سوزد

بعد از خروج از شعله

به سختی به سوختن ادامه می دهد

بوی حاصل از سوختن

بوی کرفس تازه

خاکستر باقی مانده

گلوله ی سخت و خاکستری رنگ

*روش حلالیت: الیاف نایلون در حلال اسید فرمیک حل می شود.

۵-الیاف پلی استر

*روش میکروسگوپی: مقطع طولی الیاف پلی استر به صورت میله ای صاف و مقطع عرضی آن به شکل دایره است. شکل (۵) مقطع طولی و عرضی الیاف پلی استر را نشان میدهد.

شکل۵- الیاف پلی استر در زیر میکروسکوپ

*روش سوزاندن: مشاهدات حاصل از سوختن پلی استر در جدول (۵) خلاصه شده است.

جدول۵- شناسایی الیاف پلی استر با روش سوزاندن

قبل از تماس با شعله

ذوب می شود

در داخل شعله

ذوب می شود و می سوزد

بعد از خروج از شعله

ذوب می شود و می سوزد

بوی حاصل از سوختن

بوی مخصوص پلی استر که به صورت بوی ضعیف خوشایند است

خاکستر باقی مانده

گلوله ی سخت و سیاه رنگ

*روش حلالیت: الیاف پلی استر در متاکروزول در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد حل می شود.

۶-الیاف اکریلیک

*روش میکروسکوپی: مقطع طولی الیاف اکریلیک به صورت میله ای و مقطع عرضی آن مدور دندانه دندانه (برای الیاف ترریسی) و دمبلی مانند شکل ۶ (برای الیاف اکریلیک خشک ریسی) می باشد.

شکل۶- الیاف اکریلیک در زیر میکروسکوپ

*روش سوزاندن: مشاهدات حاصل از سوختن الیاف اکریلیک در جدول(۶) خلاصه شده است.

جدول۶- شناسایی الیاف اکریلیک با روش سوزاندن

قبل از تماس با شعله

جمع می شود

در داخل شعله

جمع می شود و می سوزد

بعد از خروج از شعله

به سوختن ادامه می دهد

بوی حاصل از سوختن

بوی کباب سوخته

خاکستر باقی مانده

خاکستر سخت و سیاه رنگ

                   

"اکریلیک نقطه ذوب به معنای واقعی ندارد"

*روش حلالیت: الیاف اکریلیک در حلال دی متیل فرم آمید در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد حل می شود.

منبع: دکتر دیاری

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =