فرش

کارشناسان و پژوهشگران حوزههای مختلف، به سبب تخصص و علاقه خود، به گردآوری آثاری میپردازند که در اغلب موارد منابعی غنی برای مطالعه و پژوهش به شمار میآیند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت فرش ایران(عصرفرش)، به نقل از نور، کارشناسان و پژوهشگران حوزههای مختلف، به سبب تخصص و علاقه خود، به گردآوری آثاری میپردازند که در اغلب موارد منابعی غنی برای مطالعه و پژوهش به شمار میآیند. معرفی و نقد آثار یاد شده در زمینههای مختلف یکی از روشهای شناخت و بررسی است که با تاکید بر این آثار، بهعنوان یک منبع ارزشمند، موجب پر رنگ شدن نقاط قوت و ضعف موجود و ایجاد زمینه برای پیشرفت کیفی و علمی آنها میگردد.کتاب افسانه جاویدان فرش ایران، بهعنوان منبع معتبری در حوزه فرش در این مجال، شایسته معرفی است. در نوشتار حاضر دو بخش اصلی معرفی فصول و توضیحات مختصر پیرامون موضوعات هر فصل و همچنین وجوه مثبت و منفی کتاب، به منظور اعتلای بیش از پیش آن بهعنوان منبع پژوهشی ارزشمند در حیطه فرش، مورد تاکید قرار گرفته است. در پیشبرد اهداف یاد شده از روش تحلیلی-توصیفی استفاده گردیده و جمعآوری مطالب ارائه شده به شیوه کتابخانهای است.

خلاصه ماشینی:

"این بخش با ویراستاری و نظارت بلا کلینی Bela Keleny و ایوان سانتو، دو نفر از ایرانشناسان مجاری، شامل مقالات زیر است:  مطالعات ایرانی در قرن نوزدهم: تکامل ایرانشناسی علمی در اروپا و مجارستان/ اوا یرمیاش؛  قرن بلند نوزدهم: تاریخ ایران در عهد قاجار/ میکلوش شارکوزی؛  سفر شرق به غرب؛ سیاحت شاهان قاجار در اروپای سده نوزدهم و بیستم/ میکلوش شارکوزی؛  احیای فرهنگ و ادب فارسی در سده سیزدهم هجری/ اوا یرمیاش؛  فرهنگ کتابآرایی ایرانی در آغاز دوره جدید/ میهالی دوبرویچ؛  واپسین روزهای نقاشی کتاب در ایران/ ایوان سانتو؛  گرایشهای نو در بازنمایی تصویری/ ایوان سانتو؛  آثار لاکی دوره قاجار/ ایوان سانتو؛  عکاسی به فارسی/ کارولی کینچش؛  مجموعه عکسهای دانییل سیلاگی؛ عکسهایی از مرقعات نقاشی ایرانی در کتابخانههای استانبول/ تات یانا کاردوش و ایوان سانتو؛  سلاح و زره متأخر ایرانی/ تیبورش کواچ؛  فلزکاری در دوره قاجار/ ایوان سانتو و محمد صحرانورد؛  زرینفام رنگباخته: هنر سفالگری در دوره قاجار/ ایوان سانتو؛  فرشها و دیگر بافتههای ایرانی سدههای هجدهم و نوزدهم/ امشه پاستور؛  دستساختههای روزمره/ ایوان سانتو؛  هنر و جادو/ ایوان سانتو؛  گنجینه ساز و برگ شیعی/ ایوان سانتو؛  تاریخ مجموعههای هنر مدرن ایرانی در مجارستان/ بلا کلینی. در بخش قالیبافی در ادوار پیشین با بهرهگیری از اسنادی چون مندرجات تورات (فصل هجرت بنی اسرائیل)، در باب آرایش خیمهها و استفاده از قالی، و همچنین ستون یادبود شلمانصر دوم آشوری (که در آن نقش دو تخته فرش با ریشههای بلند حکاکی شده است)، مهد تولید فرش گرهدار، منطقهای در سواحل نیل یا رودخانههای دجله و فرات معرفی میشود."

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =