مجمع عادی سالیانه

مجمع عادی سالیانه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران در روزچهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در راس ساعت ۱۱ و با حد نصاب لازم تشکیل گردید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت فرش ایران(عصر فرش)،به نقل از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران،در ابتدا هیات رئیسه مجمع  در جایگاه قانونی مستقر شدند و سپس جناب آقای حاج احمد کریمی  به ارائه گزارش عملکرد اتحادیه پرداختند و موضوعات و موارد مورد نظر را به اطلاع حاضرین رساندند.
پس از صحبت های ریاست محترم اتحادیه ، بازرس اتحادیه جناب آقای درخشان نیز گزارش خود را ارائه کردند.
پس از ارائه گزارشات  در مورد حق عضویت و  روزنامه کثیرالانتشار تصمیم گیری شد .
در نهایت طبق اعلام قبلی از بین کاندیداهای بازرسی ، بازرس اصلی و علی البدل به ترتیب آقایان حمید نوری  و  حسن درخشان برای مدت یکسال انتخاب شدند.
هیات مدیره اتحادیه ، ضمن تشکر از اعضاء حاضر در جلسه ، که با حضور به موقع  خود موجبات نظم جلسه را فراهم نمودند ، برای بازرس جدید نیز  آرزوی  موفقیت دارد.

عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران،در ابتدا هیات رئیسه مجمع  در جایگاه قانونی مستقر شدند و سپس جناب آقای حاج احمد کریمی  به ارائه گزارش عملکرد اتحادیه پرداختند و موضوعات و موارد مورد نظر را به اطلاع حاضرین رساندند.
پس از صحبت های ریاست محترم اتحادیه ، بازرس اتحادیه جناب آقای درخشان نیز گزارش خود را ارائه کردند.
پس از ارائه گزارشات  در مورد حق عضویت و  روزنامه کثیرالانتشار تصمیم گیری شد .
در نهایت طبق اعلام قبلی از بین کاندیداهای بازرسی ، بازرس اصلی و علی البدل به ترتیب آقایان حمید نوری  و  حسن درخشان برای مدت یکسال انتخاب شدند.
هیات مدیره اتحادیه ، ضمن تشکر از اعضاء حاضر در جلسه ، که با حضور به موقع  خود موجبات نظم جلسه را فراهم نمودند ، برای بازرس جدید نیز  آرزوی  موفقیت دارد.

عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران،در ابتدا هیات رئیسه مجمع  در جایگاه قانونی مستقر شدند و سپس جناب آقای حاج احمد کریمی  به ارائه گزارش عملکرد اتحادیه پرداختند و موضوعات و موارد مورد نظر را به اطلاع حاضرین رساندند.
پس از صحبت های ریاست محترم اتحادیه ، بازرس اتحادیه جناب آقای درخشان نیز گزارش خود را ارائه کردند.
پس از ارائه گزارشات  در مورد حق عضویت و  روزنامه کثیرالانتشار تصمیم گیری شد .
در نهایت طبق اعلام قبلی از بین کاندیداهای بازرسی ، بازرس اصلی و علی البدل به ترتیب آقایان حمید نوری  و  حسن درخشان برای مدت یکسال انتخاب شدند.
هیات مدیره اتحادیه ، ضمن تشکر از اعضاء حاضر در جلسه ، که با حضور به موقع  خود موجبات نظم جلسه را فراهم نمودند ، برای بازرس جدید نیز  آرزوی  موفقیت دارد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =