گزارش تصویری:

از رنگ تا فرش

فرش از دیرباز به عنوان یک هنر اصیل ایرانی مطرح بوده است چرا که همه اقوام و قومیت های ایرانی در جای جای این سرزمین در ایلات و عشایر، در روستاها و در شهرها با آن در تعامل بوده اند .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت فرش ایران(عصرفرش)  به نقل از مهر، فرش فارغ از هر رنگ و زبان و مذهب با همه ایرانیان عجین بوده است. از همین روست که فرش ایرانی وحدت در عین کثرت را به تصویر می کشد و تنوع فرهنگی ایران در نقش و نگارهای متنوع و متفاوت فرش های مناطق گوناگون کشور نمود یافته است و در عین حال هویت خاص ایرانی بودن را نیز حفظ کرده است.
درگزارش زیر به مراحل تولید فرش از رنگرزی تا بازار فروش فرش ابریشم دستباف قم می پردازیم.

برچسب‌ها