گزارش تصویری:

نامزدهای بهترین طراحی فرش در نمایشگاه دوموتکس آلمان ۲۰۱۹

تعدادی از فرشهایی که نامزد بهترین طراحی نمایشگاه امسال دوموتکس هستند.

تعدادی از فرشهایی که نامزد بهترین طراحی نمایشگاه امسال دوموتکس هستند.

برچسب‌ها