جشن ثبت جهانی گلیم شیریکی پیچ

جشن مردمی ثبت جهانی گلیم شیریکی پیچ دارستان در روستای دارستان و در کنارتپه بی بی دن برگزار شد .

برچسب‌ها