ریزبافت

کل اخبار: 2
  • رج و رجشمار چیست؟

    رج و رجشمار چیست؟

    کیفیت فرش دستباف به میزان و تعداد گره‌هایی است که در مقیاسی معین بافته می‌شود و از آن با عنوان تراکم یاد می‌شود. تراکم یکی از نکات کلیدی برای تعیین کیفیت و ارزشمندی فرش دستباف است و رج یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری تراکم فرش دستباف است. این مقیاس اندازه‌گیری قدمتی به‌اندازه تاریخ بافت فرش در ایران دارد و جالب است بدانید که مفهوم آن با مقیاس اندازه‌گیری به نام ذرع درهم‌آمیخته است.

  • فرش ۶۰۰ متر مربعی ریزبافت جهان

    فرش ۶۰۰ متر مربعی ریزبافت جهان

    فرش ۶۰۰ متر مربعی ریزبافت جهان در تبریز رونمایی می شود